Wajit Cililin Nu Salawasna Beken Ti Bandung Barat

Cililin, BBPOS – SALAH sahiji oleh-oleh nu kasohor ku balarae nu datang ka Kabupaten Bandung Barat nyaeta wajit cililin.

Dahareun anu asalna tina campuran ketan, gula kawung, gula bodas jeung kalapa nu salin wujud jadi wajit, mangrupa oleh oleh nu wajib dibawa balik tina pirang-pirang oleh-oleh nu asalna ti Bandung Barat.

Sageuy teu kitu, rasana nu amis jeung legit matak deudeuieun nu ngadalaharna. Diolah sacara tradisonal bari ngagunakeun bahan baku lokal, teu ngaleungitkeun citarasa nu geus turun temurun.

Salah saurang pangusahana, Edi (68) umaku, kasohorna wajit Cililin teh geus heunteu mangmang deui. Tetela, usaha nu dijalankeun ti tahun 1952 masih lumangsung tug nepi kakiwari.

“Usaha nu dijalankeun ieu teh lumangsung turun temurun pangpangna tinu jadi nini,” pokna ka BBPOS, sawatara waktu katukang.

Saterusna ditetelakeun, saban poe bahan-bahan wajit nu diolah teu kurang ti 20 kg gula kawung, gula bodas sakuintal, 20 kg ketan bodas jeung ratusan kalapa nu dipake.

“Sakabehna bahan bahan nu diolah mangrupa bahan nu aya di Bandung Barat kajaba daun jagong nu dipake bungkus wajit, nu asalna ti daerah Jawa,” pokna.

Kalawan harga nu kawilang murah nyaeta Rp28.000 sakilona, Edi umaku tina sabulan kaduga ngajual teu kurang kasaton sabulanna. Dumasar kana eta hal, menehna bisa ngamanfaatkeun tanaga gawe nepi ka 10 pagawe.

“Tina usaha wajit, teu kurang ti sapuluh jelema nu ku abi digawekeun,” pokna.

Dipiharep, Pemkab Bandung Barat bisa ngarojong ka para pengusaha wajit, nu nepi kiwari terus giat ngamekarkeun usahana.

“Kahoyong mah, pihak Pemda KBB pangpangna Bupati Aa Umbara leuwih nalingakeun pikeun kamekaran jeung kamajuan nu jadib para pengusahan,” cag. (Dra)